96 วังรัตนาภา ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์: +66 2241 5000, 02-205-1823, ,

แฟกซ์: 02 205 182