การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2562    |    377 อ่าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของ บช.ส. โดยได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. ร่วมกันดำเนินการกิจกรรม

จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อรักษาสภาพยั่งยืน และปรับปรุงภูมิทัศน์ , กำจัดวัชพืช , เก็บขยะมูลฝอยและตักขยะในแม่น้ำ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เชิงสะพานกรุงธน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

เขียนโดย เกษมสันต์ เหมือนเพ็ชร

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง