สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

วันที่ 11 มิถุนายน 2562    |    62 อ่าน

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว